Skogen

Jag ville efter att ha avverkat en stor Granskog på min mark i anknytning till verkstaden plantera lite andra trevlig trädslag istället för gran. Jag som möbelsnickare ser ju stort värde i att få fram fint virke som i framtiden (nästa generation) kan komma till användning i verkstaden. Dessutom kommer det bli en underbart härlig skog att njuta av året runt med alla vackra årstidsväxlingar. Alla kunder kommer kunna ta del av denna njutning vid besök av min verkstad då vägen dit går rakt igenom detta område. För att lyckas få upp fina träd  så är man tvungen att hägna in området för att skydda plantorna från vilt. Det blir ju mycket merjobb men det är det värt. Här nedan kan ni se några olika moment som som ingår för att få ett lyckat resultat och fina plank i framtiden.